Wat doet Liboconstruct
2024-05-22
 
Het nieuwbouw concept van Liboconstruct
De totale buitengevel heeft een lichte structuur, is opgebouwd met droge bouwmaterialen, heeft een zeer hoge thermische weerstand, bezit een uitstekende akoestische isolatie en heeft langs de binnenzijde een hoge inertie waardoor de temperatuurschommelingen binnen in de woning – zowel in de winter- als in de zomerperiode – heel beperkt zijn. De buitengevel is aangepast aan ons vochtig buitenklimaat. Er wordt resoluut voor een verluchte buitengevel gekozen. De buitengevel is: dampdicht, inwendige condensatie wordt uitgesloten; sluit aan op de isolatie van de vloer en het dak, en wordt zo geconcipieerd dat de knooppunten overal condensvrij zijn.
Ventilatiesysteem
Liboconstruct kiest bewust voor een ventilatiesysteem D. Vooral omdat alleen het ventilatiesysteem D een deel van de warmte, die door het verluchtingssysteem zou verloren gaan, kan recupereren. Energierecuperatie en energetische efficiëntie staat dan ook centraal in het ganse concept.
Verwarmingssysteem
Als warmtebron wordt een geothermische warmtebron gebruikt (door middel van verticale grondboringen) gecombineerd met een water-water warmtepomp of de lucht als warmtebron met een lucht-water warmtepomp. Deze warmtebronnen worden aangesloten op de vloerverwarming en een passief vloerkoelsysteem. Op deze wijze kan de energievoorziening op een lage temperatuur worden gegarandeerd.
Eigen energievoorziening
De overheid verplicht elke bouwheer om zelf in een deel van het eigen energieverbruik te voorzien. Zo weinig mogelijk energie gebruiken en verbruiken is de eerste vereiste. Door te kiezen voor het energetische bouwsysteem van Liboconstruct zet u de eerste stap. U kiest voor een sarking bouwsysteem waarbij het ganse bouwvolume (beschermd volume), volledig zonder onderbreking, wordt geïsoleerd. U kiest voor een warmtebron op lage temperatuur voor uw sanitair water en uw verwarmingsysteem in de winterperiode. En u zorgt voor een passief koelsysteem in de zomer.
De warmtepomp die u kiest zorgt reeds voor een belangrijk deel van uw eigen energievoorziening. Deze dient nog te worden aangevuld. Meestal kiest men dan voor een photovoltaïsch opwekkingssysteem die oordeelkundig kan worden aangewend. Dit kan onder meer door warm-wateropslag via een ingebouwde boiler in de binnenunit van uw warmtepompsysteem en door elektriciteitsopwekking voor passieve koeling van het water in de leidingen in de vloer in de zomer. Een en ander dient grondig te worden onderzocht voor een zo efficiënt mogelijk systeem.
Circulair bouwen
Een lichte stabiele bouwconstructie
Liboconstruct is gespecialiseerd in het concipiëren en uitvoeren van lichte stabiele bouwconstructies. De basis is een combinatie van een unieke skeletstructuur met een schijvenstructuur. Hieronder worden de verschillende onderdelen nader toegelicht.
Fundering
Aangezien de gronden waarop men vandaag de dag bouwt steeds schaarser en minder draagkrachtig worden, kiest Liboconstruct resoluut voor een plaatfundering (ook genoemd een algemene funderingsplaat). Deze plaat draagt over zijn gehele oppervlakte het gewicht van het gebouw en wordt voorzien van de nodige wapening. De dikte van de plaat wordt beperkt, maar is sterk afhankelijk van het concept van de vrijdragende vloeren en tussensteunpunten in de bovenliggende bouwlagen. Dit is mogelijk door zijn unieke opbouw. Een staalrooster wordt in de funderingsplaat ingewerkt, waarbij de stalen funderingsbalken dezelfde dikte hebben als de funderingsplaat. De stalen funderingsbalken, die langs de omtrek worden geplaatst, verdelen de lasten, maar doen ook dienst als vriesbalken en als bekisting voor de funderingsplaat. Het staalrooster wordt perfect horizontaal geplaatst op een XPS-isolatie.
Onder de gewapende funderingsplaat wordt XPS-isolatie van hoge dichtheid aangebracht met een dike van minimum 200 mm. De druksterkte van de XPS-isolatie is beter dan de draagkracht van de grond waarop deze wordt geplaatst. XPS-isolatie bezit ook de belangrijke eigenschap, dat deze bestand is tegen vocht en dit langer dan de totale levensduur van het gebouw.
De XPS-isolatie wordt waterpas geplaatst, boven een egalisatielaag van zandcement. De dikte van de zandcementlaag wordt aangepast in functie van: de heterogeniteit van de plaatselijk aanwezige grond; van de nauwkeurigheid van de uitgraving; en van de uitgravingen ter plaatse van de leidingen die onder het gebouw dienen te worden geplaatst. Ook kan de dikte worden aangepast als er ophogingen dienen te worden uitgevoerd. Deze zandcementlaag is in ieder geval sterker dan de aanwezige grond onder de plaatfundering.
Om opstijgende vocht tegen te gaan, wordt tussen de XPS-isolatielaag en de betonplaat een PE-folie geplaatst en onder de stalen funderingsbalken een EPDM dichting.
Stalen skeletstructuur
Als dragende structuur wordt een stalen skeletstructuur voorzien. Een concept dat demonteerbaar en levenslang recycleerbaar is. Er worden daarbij zoveel mogelijk kokervormige profielen gebruikt om de sandwichpanelen goed tegen te kunnen bevestigen. Bovendien hebben de kokervormige profielen dat voordeel dat ze in twee richtingen een hoge sterkte hebben. De stalen skeletstructuur wordt in de stalen funderingsbalken ingeklemd. Waardoor een zeer hoge stabiliteit in alle richtingen wordt verkregen.
Geïsoleerde structuurelementen
Zowel de buitenwanden als de dakstructuur bestaan uit geïsoleerde (PIR-isolatie) sandwichpanelen met zowel langs de binnen- als langs de buitenzijde een stalen huid. Het geheel vormt, samen met de stalen skeletstructuur, een heel stijf geheel. De dikte van de sandwichpanelen is minimum 150 mm. De isolatie in de sandwichpanelen bestaat uit een verbeterde PIR-isolatie met een zeer hoge thermische weerstand, die damp- en condensvrij is opgesloten tussen de stalen huiden. Ze zijn brandveilig, ecologisch en recycleerbaar en hebben een heel lange levensduur. Door hun hoge thermische weerstand hebben zij een geringe dikte, zeker als men deze vergelijkt met de thermische eigenschappen van de materialen die in andere klassieke of hedendaagse bouwconcepten worden gebruikt. Wanneer deze geïsoleerde structuurelementen zijn geplaatst is het gebouw zo goed als wind- en waterdicht en kan zowel de binnen- als de buitenafwerking worden gestart.
Gevelafwerking
De gevelafwerking gebeurt als volgt.
Binnenafwerking
Langs de binnenzijde van de geïsoleerde structuurelementen, wordt een luchtlaag van circa 50 mm voorzien. Hierin worden leidingen en een 60 mm dikke minerale wol aangebracht. Hierdoor worden secundaire luchtstromen in de buitengevel voorkomen, die bij andere conceptvormen problemen opleveren en moeilijke correct uitvoerbare afwerkingen nodig maken. Deze minerale wol zorgt voor de akoestische isolatie van de buitengevel en versterkt de reeds grote thermische eigenschappen van de structurele sandwichpanelen die tegen de staalstructuur worden aangebracht.
Naar binnen toe worden binnenmuren geplaatst, bestaande uit gelijmde gipsblokken (te vergelijken met het binnenspouwblad bij een traditionele bouwmethode). Deze hebben een minimum dikte van 70 mm en een relatief grote massa. Indien gewenst plaatsen wij gipsblokken van 100 mm. Daardoor verkrijgt men een voldoende grote inertie langs de binnenzijde van de buitenwanden. Het grote voordeel van deze gipsblokken is: dat de gipsblokken worden gelijmd en volledig vlak worden afgewerkt, waardoor ook geen bepleistering meer moet worden aangebracht.
Buitenafwerking
Langs de buitenkant van de sandwichpanelen bevindt zich een hanggevel die aan de structurele sandwichpanelen wordt bevestigd. Dit gebeurt met behulp van een houten kader dat, met een eigen ontwikkeld bevestigingssysteem, vormvast wordt geplaatst. Dit houten kader is de draagstructuur voor de gevelbekleding.
De afwerking van de buitengevel kan uit verschillende materialen bestaan en zo beantwoorden aan elke architecturale wens van de klant en de architect. Als de buitenbekleding bestaat uit houten schroten of gevelplaten (equitone, zink, aluminium...) dan kunnen deze rechtstreeks op het houten kader worden aangebracht. Als de buitengevelbekleding bestaat uit pleisterwerk, keramische tegels, baksteenstrips... dan wordt er eerst een vocht ongevoelige plaat aangebracht. Deze bestaat uit gerecycleerde glasgranulaten en is versterkt met een glasvlies. De gevelbekleding wordt op deze plaat gelijmd.
Tussen de gevelbekleding en de structurele sandwichpanelen bevindt zich een sterk geventileerde luchtspouw. Onderaan en bovenaan de buitenbekleding wordt een fijnmazig ventilatierooster voorzien. Onderaan gebeurt dit boven de plint. Bovenaan onder de dakrand.
Contact info
Nieuwenbosweg 10
1760 Roosdaal
België
GSM: 32 479 56 98 04
BTW: 0875 065 209
Ing. Timmermans Patrick Msc
Zaakvoerder
Patrick Timmermans bv
Meer dan 35 jaar actief in de bouwsector voert Patrick Timmermans bv allerlei projecten uit. Zoals: nieuwbouw, reno­vatie, speciale con­struc­ties, isolatie­wer­ken, dak­werken, gevel­bekledingen, vloer- en wand­betege­ling, allerlei verfraai­ingen, buiten­aanleg, tech­nische uit­rus­ting van gebou­wen (sani­tair, ver­war­ming, elekt­riciteit). Het plaat­sen van zonne­panelen, warmte­pompen, airco-instal­laties enz...