Wat doet Liboconstruct
2024-07-21
 
Patrick Timmermans bv
Wie zijn wij
Onze bedrijfsnaam Liboconstruct
Onder de bedrijfsnaam 'Liboconstruct' bouwt, renoveert en verfraait Patrick Timmermans bvba: woningen en allerlei woning-gerelateerde-constructies.
Een deskundig team van medewerkers
Liboconstruct kan hierbij rekenen op een deskundig team van medewerkers. Samen met een gerenommeerd studiebureau wordt het concept verder uitgewerkt en de uitvoering grondig voorbereid.
Ing. Patrick Timmermans Msc is de zaakvoerder
Patrick TimmermansLiboconstruct realiseert projecten vanaf ontwerp, de volledige ruwbouw en de volledige binnen- en buitenafwerking.
De zaakvoerder is Ing. Patrick Timmermans Msc. Hij heeft een opleiding van ingenieur bouwkunde.
Hij heeft jarenlange ervaring als aannemer ruwbouwwerken en ruwbouwafwerking.
In de beginjaren van zijn professionele loopbaan was hij werkzaam bij de provincie Brabant, bij de technische dienst van de gebouwen en de wegen.
Hij specialiseerde zich in: condensvrij uitvoeren van bouwfysische knooppunten; diverse technieken voor houtskeletbouw; montage van staalstructuren; allerlei mogelijke gevelafwerkingstechnieken; uitvoeren van dakconstructies (zowel platte als hellende dakconstructies); buiten- en binnenafwerking van gebouwen, plaatsen van binnen- en buitenschrijnwerk, ventilatietechnieken; sanitair en centrale verwarming, de noodzakelijke technieken voor het BENOveren van renovatie­werkzaamheden; het plaatsen van zonnepanelen en warmtepompen; enz...
Onze aanpak
Partners vanaf concept tot realisatie
Liboconstruct beschouwt elke opdracht als een specifiek project en levert dus uitsluitend maatwerk. Dit betekent dat wij met elke opdrachtgever en/of zijn vertegenwoordiger intens samenwerken en de grootst mogelijke aandacht hebben voor inventiviteit, creativiteit en kostenbeheersing.
Elk programma van eisen wordt samen opgesteld waarbij Liboconstruct advies verstrekt bij het concept en de consequenties naar concrete realisaties verduidelijkt.
Een in overleg bepaald stappenplan is vervolgens de leidraad voor een zo efficiënt mogelijke opvolging en bewaking van het uitvoeringsproces.
Maximale tevredenheid
Liboconstruct streeft naar een maximale tevredenheid van haar klanten zodat zij in de toekomst nog gebruik zullen maken van haar diensten en dat zij ons aanbevelen bij vrienden en kennissen.
Hoge toegevoegde waarde
Liboconstruct bestaat uit een gespecialiseerd team van technici die garant staan voor een aanzienlijke toegevoegde waarde. Grote projecten worden onder eigen naam of onder de naam van bevriende partners gerealiseerd.
Een efficiënte bedrijfsorganisatie is het kenmerk van Liboconstruct. Zo gebruikt zij steeds de modernste technieken en technische hulpmiddelen en speelt zij in op de laatste technologische evoluties in de diverse domeinen waarin zij actief is. Dit maakt dat Liboconstruct in zijn branche, ook bij laagconjunctuur zeer competititief is.
De hoogste kwaliteitscriteria
Het voldoen aan de hoogste kwaliteitscriteria is steeds een streefdoel geweest van Liboconstruct. Deze instelling wil ze blijven na streven. Dat dit kan tegen een betaalbare prijs is mede te danken aan het beperken van de overheadkosten. In haar branche is Liboconstruct dan ook uw competitiefste partner met de beste kwaliteit-kostprijs verhouding.
Door de jarenlange ervaring, het uitvoeren van talrijke projecten van allerlei aard, de know-how en de vaardigheden van de huidige medewerkers, kan Liboconstruct vandaag rekenen op een schat aan ervaring om ook uw project uit te voeren.
Onze sterkte
U wil een woning bouwen of verbouwen:
Die duurzaam is en bestaat uit een lichte structuur.
Die comfortabel is en gezond om in te leven.
Die beantwoordt aan uw behoeften en budget.
Waarbij men met zoveel mogelijk droge materialen werkt, zodat de bouwtijd tot een minimum wordt beperkt en dat u vlug gebruik kunt maken van uw woning.
U weet heel goed hoe uw toekomstig project er moet uitzien. Of, u weet dat nog niet zo goed en u wil zich door een team van deskundigen laten adviseren.
Die energiezuinig is of energiepassief.
U kiest voor onze standaard concepten of u wil eerder maatwerk.
U wil dat uw bouwpartner veel ervaring heeft en een grote deskundigheid bezit en bovendien voldoende flexibel is in wat juist moet worden gebouwd of verbouwd: ruwbouw, ruwbouwafwerking, sleutel-op de deur.
U wil ook dat één partner uw bouwproject opvolgt van a tot z. Van ontwerp, studie, budgettering, uitvoering tot en met de oplevering.
...
Dan is Liboconstruct uw partner.
Liboconstruct
Nieuwenbosweg 10
1760 Roosdaal
België
GSM: 32 479 56 98 04
BTW: 0875 065 209
Ing. Timmermans Patrick Msc
Zaakvoerder
 
U kiest uw eigen architect, of voor een van de architecten waarmee wij samenwerken. Wat u ook wenst, wij bouwen dit voor u.
Voor meer informatie, een vrijblijvend geprek of een eerste kennismaking, kan U ons steeds bereiken via e-mail.
Contact info
Nieuwenbosweg 10
1760 Roosdaal
België
GSM: 32 479 56 98 04
BTW: 0875 065 209
Ing. Timmermans Patrick Msc
Zaakvoerder
Patrick Timmermans bv
Meer dan 35 jaar actief in de bouwsector voert Patrick Timmermans bv allerlei projecten uit. Zoals: nieuwbouw, reno­vatie, speciale con­struc­ties, isolatie­wer­ken, dak­werken, gevel­bekledingen, vloer- en wand­betege­ling, allerlei verfraai­ingen, buiten­aanleg, tech­nische uit­rus­ting van gebou­wen (sani­tair, ver­war­ming, elekt­riciteit). Het plaat­sen van zonne­panelen, warmte­pompen, airco-instal­laties enz...