Hoogtedoorsnede
Hoogtedoorsnede
Lichte, stabiele structuur met hoge isolatiekenmerken
Lichte, stabiele bouwconstructie
Liboconstruct is gespecialiseerd in het concipiëren en uitvoeren van lichte stabiele bouwconstructies. De basis is een combinatie van een unieke houtskeletstructuur met een schijvenstructuur. Als de stabiliteit dit vereist, wordt de houten skeletstructuur geïntegreerd in een staalstructuur.
Fundering
Aangezien de draagkrachtige gronden waarop men heden ten dage moet bouwen steeds maar schaarser worden, bestaat de fundering meestal uit een plaatfundering (ook genoemd een algemene vloerplaat). Deze plaat draagt over zijn gehele oppervlakte het gewicht van het gebouw. Langs de buitenomtrek komen er dan funderingsstroken van circa 350-400 mm breed en 700 mm hoog, die de stijfheid van de plaat verhogen maar ook dienst doen als vorstrand. De algemene funderingsplaat is dan minimum 20 cm dik en voorzien van de nodige wapening.
Wanden
Wanden worden volgens het sarking uitvoeringsprincipe opgevat.
Binnenspouwblad
Eerst wordt een stijve onderregel vormvast bevestigd op de betonnen fundering.
Daarop komen de kolommen die bestaan uit 4 balkjes van 44x44 cm die om de 600 mm worden geplaatst.
Op deze kolommen komt een stijve bovenregel.
De kolommen worden onderaan en bovenaan vormvast verbonden met deze stijve boven- en onderregels.
In het vlak van de wand worden de kolommen minimum om de 600 mm horizontaal met elkaar verbonden. Standaard worden eveneens balkjes van 44x44 mm gebruikt.
Indien de wand breder moet worden uitgevoerd (bv. omdat men grotere eisen stelt aan de thermische weerstand, of als de stabiliteit dit vereist) kunnen balkjes worden gebruikt zowel verticaal als horizontaal met grotere afmetingen.
Loodrecht op het vlak van de wand worden de kolommen en de tussenregels nogmaals met elkaar verbonden.
Stabiliteit in het vlak van de wand wordt verkregen door de structuur zelf, door het aanbrengen van windverbanden in staal, door de later aan te brengen resol buitenisolatie, de ter plaatste gespoten PUR-isolatie die bijna over de ganse breedte van de wand wordt aangebracht en door de beplating langs de binnenzijde.
Stabiliteit loodrecht op het vlak van de wand wordt verkregen door stijve schijvenstructuren geleverd door de binnenwanden, stijve kernen in metselwerk of een lichte staalstructuur.
Resol-isolatie tegen het binnenspouwblad
Tegen het binnenspouwblad wordt resol-isolatie van Kingspan (Kooltherm K8) geplaatst. De minimum dikte bedraagt 64 mm. Deze isolatie is zeer dampopen en heeft een zeer kleine λ-waarde = 0,021 W/m.K. Vergeleken met rotswol die een λ-waarde = 0,035-0,042 W/m.K bezit, betekent dit reeds een isolatiedikte die ongeveer overeenkomt met 110 mm rotswol. Indien de klant dit eist, kan uiteraard nog een dikkere resol-isolatieplaat worden geplaatst.
Verluchte spouw
De spouw wordt degelijk verlucht. Daartoe worden de nodige openingen in het buitenspouwblad voorzien. De totale spouwbreedte is afhankelijk van de materialen waaruit het buitenspouwblad wordt gemaakt. 30 mm bij een buitenspouwblad in gevelmetselwerk. 20 mm achter de houten regels als het buitenspouwblad volgens het isofinish-systeem wordt opgebouwd. Wat een totale breedte bij het isofinish-steem van 20 mm + dikte van de regels (circa 34 mm) = 54 mm betekent.
Buitenspouwblad
Het buitenspouwblad kan worden opgebouwd uit traditioneel buitengevelmetselwerk of uit gelijk welke bekleding die aangebracht wordt volgens het isofinish concept.
PUR-isolatie in het binnenspouwblad
Tussen het regelwerk van het binnenspouwblad wordt ter plaatse PUR-isolatie gespoten. Standaard voorzien wij een dikte van 100 mm. De ter plaatste gespoten PUR-isolatie heeft een λ-waarde = 0,027 W/m.K. Hierdoor worden alle kleine spleetjes gedicht zodat een perfecte luchtdichtheid kan worden gegarandeerd. Vergeleken met rotswol die een λ-waarde = 0,035-0,042 W/m.K bezit, betekent dit een isolatiedikte die ongeveer overeenkomt met 150 mm rotswol. Bijgevolg komt de totale isolatiedikte van de wand ongeveer overeen met het plaatsen van 260 mm rotswol. Uiteraard zijn dikkere isolatiedikten mogelijk.
Vloeren
Vloeren worden als volgt uitgevoerd.
De begane grondvloer
De begane grondvloer bestaat standaard uit: 100 mm ter plaatse gespoten PUR-isolatie met daarop een zandcement dekvloer van circa 70 mm dikte. Hierop komt de vloerafwerking. Wordt een dikkere vloerisolatie gevraagd dan wordt eerst een lichte dekvloer aangebracht tussen en boven de nutsleidingen, hierop komt de dikkere drukvastere isolatielaag en daarboven eveneens een zandcement dekvloer van circa 70 mm dikte. Daarop komt de vloerafwerking.
De vrijdragende vloeren
De vrijdragende vloeren bestaan uit houten balklagen met daarop een plaat in multiplex van 18 mm.
De afmetingen en de tussenafstanden worden berekend in functie van de overspanning en de te verwachten veranderlijke belastingen.
De balken worden op regelmatige tussenafstand met elkaar verbonden door middel van spansels.
Langs de onderzijde worden latten aangebracht waarop daarna het plafond kan worden bevestigd.
Stabiliteit in het vlak van de vloer wordt verkregen door de structuur zelf, door het aanbrengen van eventueel windverbanden in staal, door de beplating langs de boven- en de onderzijde.
Wil men tussen het gelijkvloers een grotere akoestische en thermische isolatie bekomen dan kan dit door tussen de houten balklagen rotwol aan te brengen.
Platte daken
De vloer van de platte daken wordt op dezelfde manier opgebouwd als de vrijdragende vloeren.
Boven de plaat in multiplex 18 mm wordt een hoogwaardig dampscherm aangebracht Alutrix van de firma Resitrix.
Vervolgens wordt PUR isolatie met een λ-waarde = 0,027 W/m.K van Recticel of PIR-isolatie λ-waarde = 0,025 W/m.K van Kingspan aangebracht in de gewenste dikte. Wij voorzien een minimum dikte van 120 mm.
Afschot van het platte dak wordt verwezenlijkt met PUR afschotisolatie van Recticel of PIR afschotisolatie van Kingspan.
Als dichting wordt een hoogwaardige EPDM dichting Resitrix SK W geplaatst van Resitrix.
Hellende daken
Bij de constructie van hellende daken geldt eveneens het sarking uitvoeringsprincipe. De structuur van de hellende daken wordt als volgt opgevat.
Indien mogelijk wordt er geopteerd voor een gordingendak. Indien de stabiliteit van het gebouw door een lichte staalstructuur wordt verkregen is dit meestal de eenvoudigste oplossing.
Boven de gordingen komt een resol-isolatie van Kingspan (Kooltherm K8). Dikte min. 64 mm.
Daarboven een onderdak. Bij voorkeur plaatsen wij een onderdak in menuiserite van eternit.
Hierop komen de sporen die vastgemaakt worden aan de gordingen met speciale verbindingsmiddelen.
Daarop worden de pannenlatten en de dakbedekking aangebracht.
Een bouwconstructie zonder koude bruggen, winddicht en dampopen
Door zijn uniek concept worden de wanden en de hellende daken zo opgevat dat op geen enkele plaats koude bruggen ontstaan. Bovendien is de constructie volledig dampopen. Er moeten dus geen folies worden aangebracht om de luchtdichtheid te garanderen of om condensvorming in de constructie te vermijden.