en-USnl-BEnl-NL
Search
 
 

Houtskeletwand met 100 mm PUR isolatie
en 53 mm PF (resol) isolatie: U-waarde = 0,169 W/m².K

Voorwoord
Dit is onze standaard buitenwand. Deze bevat de volgende kenmerken:
Het binnenspouwblad is 132 mm dik.
Langs de buitenkant wordt eerst PF (resol) isolatie van 53 mm geplaatst.
In de houtskeletwand wordt 100 mm PUR gespoten. Op deze wijze wordt de PF-isolatie (resol) over zijn ganse oppervlakte tegen de houtskeletstructuur vastgehouden. De PUR-isolatie zorgt er ook voor dat alle naden perfect worden gedicht. Zodat het gebouw luchtdicht is.
Verder wordt de wand standaard afgewerkt, zoals binnenafwerking in gipskartonplaten of vezelcementplaten en de buitenwand geplaatst.
De U-waarde = 0,169 W/m².K. Dit zijn waarden die voor een lage energiewoning gelden. Bijna halen we zelfs hiermee een U-waarde = 0,15 W/m².K die in België wordt aangenomen voor een passiefwoning (in Duitsland U-waarde = 0,10 W/m².K).
In onze wand treedt nergens condensvorming op en dit zonder een dampscherm te moeten aanbrengen in een houtskeletstructuur.
De wanddikte bedraagt circa: 274 tot 320 mm afhankelijk of men gebruik maakt van een voorzetwand of een gevelsteen (100 mm).
Wandopbouw
Binnen Materialen Dikte λ μ
Laag 1 Gipskartonplaat 10 mm 0,35 10
Laag 2 Stilstaande lucht 32 mm   1
  Houten regelwerk Dikte 44 mm
Afstand 600 mm
0,13 20/50
Laag 3 Gespoten PUR-isolatie 12 mm 0,03 40/200
  Houten regelwerk Dikte 44 mm
Afstand 600 mm
0,13 20/50
Laag 4 Gespoten PUR-isolatie 44 mm 0,13 40/200
  Houten regelwerk Dikte 44 mm
Afstand 600 mm
0,13 20/50
Laag 5 Gespoten PUR-isolatie 44 mm 0,03 40/200
  Houten regelwerk Dikte 44 mm
Afstand 600 mm
0,13 20/50
Laag 6 PF-isolatie (resol) Dikte 53 mm
0,021 35
Buiten Voorgevel 44 mm / 100 mm
Binnenklimaat 20 °C en 50% relatieve vochtigheid.
Buitenklimaat -10 °C en 80% relatieve vochtigheid.
Temperatuurverloop en relatieve vochtigheid
Temperatuurverloop
Temperatuurverloop en relatieve vochtigheid
Kenmerken van de verschillende lagen
Lagen Materiaal Dikte λ R Temp °C Massa Condensatie
water
    mm [W/m.K] [m².K/W] Min. Max. [kg/m²] %
  Warmteovergangsweerstand Rsi     0,130 19,2 20,0    
Laag 1 Gipskartonplaat 10 0,350 0,029 18,9 19,4 10,0 0,0
Laag 2 Stilstaande lucht 32 0,178 0,180 17,4 19,3 0,0 0,0
  Houtskelet 32 mm alle 600 mm 42 0,130 0,246 16,9 19,0 1,0 0,0
Laag 3 PUR-isolatie 12 0,030 0,400 16,0 18,4 0,3 0,0
  Houtskelet 32 mm alle 600 mm 18 0,130 0,092 15,8 17,4 0,4 0,0
Laag 4 PUR-isolatie 44 0,030 1,467 9,6 16,6 1,2 0,0
  Houtskelet 32 mm alle 600 mm 44 0,130 0,338 11,4 16,0 1,4 0,0
Laag 5 PUR-isolatie 44 0,030 1,467 2,6 11,4 1,2 0,0
  Houtskelet 32 mm alle 600 mm 44 0,130 0,338 7,2 11,4 1,4 0,0
Laag 6 Resol-isolatie 53 0,021 2,524 -9,4 7,7 2,1 0,0
  Warmteovergangsweerstand  Rse     0,130 -10,0 -9,2    
Laag 4 Spouw 30     -10,0   0,0  
Laag 5 Voorgevel 21     -10,0   9,5  
  Totaal wand 230/320   3,826     37,4  
Oppervlaktetemperatuur binnenzijde (min/gemid/max): 19,10 / 19,30 / 19,40 °C
Oppervlaktetemperatuur buitenzijde (min/gemid/max): -9,40 / -9,30 / -9,20 °C
Voor de thermische isolatie en de condensatieberekening, worden de lagen 1-6 beschouwd.
Vochtigheid
Relatieve vochtigheid in %
Schimmelvorming binnen
De temperatuur van het binnenoppervlak is 19,1 °C. Daar is de relatieve vochtigheid 53%. Deze omstandigheden geven geen aanleiding tot schimmelvorming.
Bescherming tegen het vocht in de constructie
De constructie is zo geconcipieerd dat er geen condens optreedt.
Laag Materiaal Dikte sd-waarde Condensatiewater Drogingstijd Massa
    [mm] [m] [kg/m²] % Dagen [kg/m²]
Laag 1 Gipskartonplaat 10 0,10   0,0   10,0
Laag 2 Stilstaande lucht 32 0,03       0,0
  Houtskelet 32 mm alle 600 mm 32 0,64   0,0   1,0
Laag 3 PUR-isolatie 12 0,48 0,0   0,3
  Houtskelet 12 mm alle 600 mm 12 0,24 0,0   0,4
Laag 4 PUR-isolatie 44 1,76 0,0   1,2
  Houtskelet 44 mm alle 600 mm 44 0,88   0,0   1,4
Laag 5 PUR-isolatie 44 1,76 0,0   1,2
  Houtskelet 44 mm alle 600 mm 44 0,88   0,0   1,4
Laag 6 PF(Resol)-isolatie 53 1,86 0,0   2,1
  Totale wand 22,9 5,84 0,0 0,0 0 28,4
 
Besluit
Er treedt nergens condensatie op:
de wand is dampopen geconcipiëerd.
De wand is luchtdicht doordat alle openingen en kieren worden dichtgespoten met PUR-isolatie tegen de PF-isolatie (resol).
Men verkrijgt de grootst mogelijke isolatiewaarde met een dunne wand.
Opmerking
In het voorbeeld werd de dikte van de PUR isolatie van 100 mm opgedeeld in 2 x 44 mm en in 1 x 12 mm. Hierbij kan rekening worden gehouden met de houten skeletstructuur die zich in de PUR-isolatie bevindt.
In werkelijkheid is de situatie nog iets gunstiger omdat de houten skeletstructuur nergens geen 132 mm dik is zoals men zou kunnen veronderstellen. De houten kolommen en regels van 44x44 worden overal omgeven met PUR-isolatie.
U-waarde
Deze constructie heeft een U-waarde = 0,169 W/m².K. Dit betekent een warmteverlies van 0,169 watt per vierkante meter bij één graad temperatuurverschil tussen binnen en buiten. Voor een temperatuursverschil van 20 °C is het warmteverlies = 0,169 x 20 = 3,38 W/m2. Dit betekent een wand die 5,2/3,38 = 1,54 beter is dan de wand met 150 mm rotswol. M.a.w. 35% minder warmte zal verliezen dan de houtskelet structuur met 150 mm minerale wol als isolatie.
 
Opmerking
Als gebruiker kunt u de vermelde kenmerken zelf opzoeken in de zeer handige tool die de website U-wert.net ter beschikking stelt.