en-USnl-BEnl-NL
Search
 
 

Houtskeletwand met 150 mm isolatie minerale wol
U-waarde = 0,26 W/m².K

Voorwoord
Met de analyse van enkele constructiedelen willen we de kandidaat-bouwer mee laten nadenken waarom wij voor bepaalde oplossingen kiezen.
Met dit voorbeeld willen we aantonen dat er bij deze constructie condensvorming optreedt die ongetwijfeld aanleiding geeft tot ernstige schade zoals aantasting van de isolatiewaarde en verrotting van het houtskelet. Er dient minstens een dampscherm te worden aangebracht langs de binnenzijde van de constructie. Bovendien beantwoordt deze constructie niet meer aan de hedendaagse inzichten i.v.m. de vereiste thermische isolatie. De U-waarde = 0,26 W/m².K. Dit betekent een warmteverlies van 0,26 watt per vierkante meter bij één graad temperatuurverschil tussen binnen en buiten. Men streeft nu naar waarden voor wanden die kleiner zijn dan 0,20 W/m².K en voor lage energiewoningen en passiefwoningen waarden die liggen tussen 0,10 en 0,15 W/m².K.
Deze opbouw wordt dus bij ons nooit toegepast. Zelfs niet met een dampscherm langs de binnenzijde. Wij hebben ernstige twijfels over de kwaliteit van de dampschermen die worden gebruikt en het deskundig aanbrengen ervan.
De wanddikte bedraagt circa: 252 tot 308 mm afhankelijk of men gebruik maakt van een ISO.finish® voorzetwand of een gevelsteen.
Wandopbouw
Binnen Materialen Dikte λ μ
Laag 1 Gipskartonplaat 10 mm 0,35 10
Laag 2 Rotswol 150 mm 0,04 1/2
  Houten regelwerk Dikte 32 mm
Afstand 600 mm
0,13 20/50
Laag 3 OSB-plaat 18 mm 0,13 30/300
Laag 4 Luchtspouw 30 mm    
Buiten Voorgevel 10 mm / 100 mm
Binnenklimaat 20 °C en 50% relatieve vochtigheid.
Buitenklimaat -10 °C en 80% relatieve vochtigheid.
Temperatuurverloop en relatieve vochtigheid
Temperatuurverloop
Temperatuurverloop en relatieve vochtigheid
Kenmerken van de verschillende lagen
Lagen Materiaal Dikte λ R Temp °C Massa Condensatie
water
    mm [W/m.K] [m².K/W] Min. Max. [kg/m²] %
  Warmteovergangsweerstand Rsi     0,130 18,3 20,0    
Laag 1 Gipskartonplaat 10 0,350 0,029 17,9 19,1 10,0 0,0
Laag 2 Mineraalwol 150 0,040 3,750 -8,1 18,9 2,8 110
  Houtskelet 32 mm alle 600 mm 150 0,130 1,154 -6,7 18,1 3,4 0,4
Laag 3 OSB-Plaat 18 0,130 0,138 -9,1 -6,4 11,7 27
  Warmteovergangsweerstand  Rse     0,130 -10,0 -8,4    
Laag 4 Spouw 30     -10,0   0,0  
Laag 5 Voorgevel (21)
44/100
    -10,0   9,5  
  Totaal wand 252/308   3,826     37,4  
Oppervlaktetemperatuur binnenzijde (min/gemid/max): 18,3 / 19,0 / 19,1 °C
Oppervlaktetemperatuur buitenzijde (min/gemid/max): -9,10 / -9,0 / -8,4 °C
Voor de thermische isolatie en de condensatieberekening, worden de lagen 1-3 beschouwd.
Vochtigheid
Relatieve vochtigheid in %
Schimmelvorming binnen
De temperatuur van het binnenoppervlak is 18,3 °C. Daar is de relatieve vochtigheid 56%. Deze omstandigheden geven geen aanleiding tot schimmelvorming.
Bescherming tegen het vocht in de constructie
In de winter- en dooiperiode (60 dagen) condenseert er in totaal 3,175 kg water per m2.
Dit vocht zou in de zomerperiode moeten kunnen verdampen zodat de constructie kan opdrogen (bij 12° en een relatieve vochtigheid van 70% zowel binnen als buiten). Voor de berekening neemt men maximum 90 dagen.
Van deze constructie mag men verwachten dat deze niet helemaal zal uitdrogen in het warme seizoen.
Laag Materiaal Dikte sd-waarde Condensatiewater Drogingstijd Massa
    [mm] [m] [kg/m²] % Dagen [kg/m²]
Laag 1 Gipskartonplaat 10 0,10   0,0   10,0
Laag 2 Mineraalwol 150 0,15 3,2 110(!)   2,8
  ... langs buitenzijde     3,2      
  Houtskelet 150 3,0 0,015 0,4   3,2
  ... langs buitenzijde     0,015      
Laag 3 OSB-plaat 18 5,40 3,2 27(!)    
  ... langs binnenzijde     3,2   122(!)  
  Totale wand (229)
252/308
5,72 3,175   122(!) 37,4
 
Besluit
Condensatie treedt op:
aan de buitenzijde van laag 2 (minerale wol). Maximale hoeveelheid condens in deze laag: 111,0% van de massa.
aan de buitenzijde van het houtskelet. Maximale hoeveelheid condens in het houtskelet: 0,4% van de massa.
aan de binnenkant van laag 3 (OSB-plaat). Maximale hoeveelheid condens in deze laag: 27,1% van de massa.
Opmerking
Indien het condens meer dan 3% bedraagt bestaat het gevaar dat de constructie permanent wordt beschadigd.
U-waarde
Deze constructie heeft een U-waarde = 0,26 W/m².K. Dit betekent een warmteverlies van 0,26 watt per vierkante meter bij één graad temperatuurverschil tussen binnen en buiten. Voor een temperatuursverschil van 20 °C is het warmteverlies = 0,26 x 20 = 5,2 W/m2.
 
Opmerking
Als gebruiker kunt u de vermelde kenmerken zelf opzoeken in de zeer handige tool die de website U-wert.net ter beschikking stelt.